Nspyre ISO gecertificeerd

Nspyre heeft van Lloyd's het ISO 9001:2008 certificaat ontvangen. Dit houdt in dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Nspyre aan alle normeisen voldoet.

Nspyre ziet deze certificering als bekroning op het vele werk dat de afgelopen periode is verzet. Eerder dit jaar hebben wij onze administratie getoetst en gecontroleerd waarmee wij voldoen aan de NEN 4400-1 norm. Daarnaast is Nspyre sinds kort VCU gecertificeerd en is beleid gemaakt op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) .

De ISO certificering onderstreept tevens dat Nspyre belang hecht aan de kwaliteit en toegevoegde waarde van de dienstverlening. De ISO certificering is afgegeven voor een periode van drie jaar.

Nspyre Tech Cloud

requires Flash Player 9 or better.