Simulatie helpt bij tijdige openstelling tunnels

De laatste tunnelprojecten zijn veelvuldig in het nieuws geweest door vertragingen rondom de openstelling. Het te laat opleveren heeft veel consequenties voor de omgeving en de weggebruiker. Uiteraard heeft de uitloop van het project ook geen gunstig effect op totale kosten. Een virtuele tunnel biedt uitkomst...

De openstelling wordt vertraagd doordat technische installaties onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De vaak complexe installaties worden pas in laat in het project ingebouwd en op elkaar aangesloten. Hierdoor is het moeilijk om de goede werking en het veiligheidsniveau dat deze installaties moeten leveren aan te tonen.

Tunnelsimulator
Door de inzet van simulatie kan de integrale werking en bijdrage aan de veiligheid grotendeels op voorhand worden geverifieerd. Mogelijke tekortkomingen en/of onvolkomenheden kunnen zo vroegtijdig (nog voor de installatie wordt ingebouwd) worden ontdekt en opgelost. Daarnaast kan een simulator worden ingezet voor het testen van afzonderlijke installaties en om beter inzicht te krijgen in het totaalgedrag van de verschillende installaties. Na de openstelling van de tunnel blijft de tunnelsimulator waardevol om wijzigingen te testen en kan deze de basis vormen voor een opleidings- en trainingssysteem.

Nspyre is betrokken bij grote tunnelprojecten en heeft in een studieproject de haalbaarheid van een tunnelsimulator onderzocht. De tunnelsimulator ofwel "virtuele tunnel" kan een enorme bijdrage leveren in het vergroten van de mobiliteit en het terugdringen van de kosten. We laten een klein stukje zien:
 

Nspyre beschikt over ruime ervaring op het gebied van testen en simulatie. Wij zetten deze specifieke kennis o.a. in voor opdrachtgevers uit de lucht -en ruimtevaart, scheepvaart, defensie en infrastructuur (bruggen, tunnels, sluizen, etc.). Wilt u meer weten over simulatie, testen of dit project? Stuur dan een e-mail naar info@nspyre.nl o.v.v. simulatie.

Nspyre Tech Cloud

requires Flash Player 9 or better.